• http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Alamedan-11a.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Reveljen-1996-w1-300x190.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2011/12/fgc-skylt.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/kaurlskroniten_bildspel_2012-1.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2017/11/Pärm-2017-2.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2019/12/Årsbok-2019.jpg
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Nyheter och händelser

Nytt postnummer till oss..

Vår adress har fått nytt postnummer fr.o.m 230306:
Föreningen Gamla Carlscrona
Alamedan 11 A
371 30 Karlskrona

Dagordning
Ekonomirapport 2022

Yttrande över Stadsmiljöprogrammet – Strategi Karlskrona

Föreningen Gamla Carlscrona har tagit del av Stadsmiljöprogrammet – Strategi Karlskrona och framför härmed följande synpunkter på förslaget,
Skribent, Rolf Andersson

Yttrande över ändring av ”Detaljplan för Hogland 21”

Föreningen Gamla Carlscrona som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande yttrande:
Skribent, Rolf Andersson

Läs alla nyheter