• http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Alamedan-11a.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Reveljen-1996-w1-300x190.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2011/12/fgc-skylt.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/kaurlskroniten_bildspel_2012-1.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2017/11/Pärm-2017-2.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2017/11/Pärm-2017-3.jpg
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Nyheter och händelser

Yttrande över detaljplan för Ingenjören 13, Blå port

Föreningen Gamla Carlscrona, som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande Yttrande över Detaljplan för Ingenjören 13, Blå port  ..,
Skribent, Rolf Andersson

Yttrande över Detaljplan för Barken 1 m.fl. Pantarholmen

Föreningen Gamla Carlscrona, som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande Yttrande över Detaljplan för Barken 1 m.fl. Pantarholmen…
Skribent, Rolf Andersson

Stipendiaterna 2018 utsedda


Årets stipendiater, Josefin Swahn och Felicia Hallengren
flankeras av stipendiekommitténs Emma Arnbrand och
Göran Löfgren (FGC)

Yttrande över Detaljplan för Bonde 8, Karlskrona

Föreningen Gamla Carlscrona, som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande Yttrande över Detaljplan för Bonde 8, Karlskrona
Skribent, Rolf Andersson

Läs alla nyheter