• http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Alamedan-11a.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Reveljen-1996-w1-300x190.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2011/12/fgc-skylt.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/kaurlskroniten_bildspel_2012-1.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2017/11/Pärm-2017-2.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2017/11/Pärm-2017-3.jpg
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Nyheter och händelser

Medlemserbjudande, lagom till Jul

Medlemserbjudande, lagom till Jul
Vid traditionsenligt
Öppet Hus 2 december presenterades en ny bok om Karlskrona

Boken i storformat har hela 180 sidor, fyllda med fotografier av Joakim K E Johansson och med kartor, text och design av Morten Ravnbø. 
   Tillsammans med texter och bilder är boken ett unikt praktverk som beskriver vad Karlskronas världsarv består av och hur det kom till.
Som registrerad medlem,
erbjuds du köpa boken före jul för 240 kr.
FGC säljer boken i föreningslokalen, Alamedan 11, måndagar, onsdagar och fredagar kl. 14 – 16, tom onsdagen 19 december. Därefter vid sedvanligt öppethållande samt i webbutiken vilken alltid är öppen.

Yttrande över detaljplan för K-na 3:20, Rosenholms udde m.fl

Föreningen Gamla Carlscrona som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande yttrande:
Skribent, Rolf Andersson

Yttrande över detaljplan för Mölletorp 6:13 m.fl.

Detaljplan för Mölletorp 6:13 m.fl. Karlskrona kommun
Föreningen Gamla Carlscrona som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande yttrande …
Skribent, Rolf Andersson

Yttrande över detaljplan för Ingenjören 13, Blå port

Föreningen Gamla Carlscrona, som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande Yttrande över Detaljplan för Ingenjören 13, Blå port  ..,
Skribent, Rolf Andersson

Läs alla nyheter