• http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Alamedan-11a.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Reveljen-1996-w1-300x190.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2011/12/fgc-skylt.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/kaurlskroniten_bildspel_2012-1.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2017/11/Pärm-2017-2.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2019/12/Årsbok-2019.jpg
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Nyheter och händelser

Yttrande över Detaljplan för Von Gerdten 59 (Västerudd)

Föreningen Gamla Carlscrona som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande yttrande:
Skribent, Rolf Andersson

Yttrande över Detaljplan för del av Karlskrona 6:17, Mariedal

Föreningen Gamla Carlscrona som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande yttrande

Detaljplan för Grenadjären 57 m.fl. Gräsvik

Föreningen Gamla Carlscrona som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande yttrande:
Skribent, Rolf Andersson

Årsmöte!

Årsmöte, lördag 30 Oktober 2021
i Sparresalen,
Östra Prinsgatan 4.

Föreningen kallar/inbjuder härmed till sitt försenade årsmöte i Sparresalen.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt förslag till höjd medlemsavgift, ändring och förtydligande av föreningens stadgar. Pga. rådande pandemiläge blir det endast årsmötesförhandlingar och ingen stipendieutdelning.
Verksamhetsberättelsen för 2020 hittar du i Kaulskroniten nr 1/2021 och här på sidan under rubriken ”Om föreningen – Årsrapporter”.
Välkommen!
Styrelsen

Läs alla nyheter