• http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Alamedan-11a.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Reveljen-1996-w1-300x190.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2011/12/fgc-skylt.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/kaurlskroniten_bildspel_2012-1.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2016/12/Årsboken-2016-front2.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2016/12/årsbok-2016-sista-sida.jpg
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Nyheter och händelser

Hoglands Park Karlskrona

Föreningen Gamla Carlscrona har tillställt Länsstyrelsen skrivelse avseende Hoglands Park, Karlskrona
Skribent, Rolf Andersson

Yttrande över Detaljplan för Lagerstråle 7 i Kalvhagen

Föreningen Gamla Carlscrona, som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande Yttrande över Detaljplan för Lagerstråle 7 i Kalvhagen
Skribent, Rolf Andersson

Yttrande över detaljplan kv Törnström 12

Föreningen Gamla Carlscrona, som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande yttrande för kv Törnström 12, Möllebacken
Skribent, Rolf Andersson

Yttrande över detaljplaner aktuella i Karlskrona

Föreningen Gamla Carlscrona har tagit del av, och avger härmed följande yttrande  över detaljplan för kv Lanternan 3, Hästö, yttrande över detaljplan för  kv Nordström 15 m.fl. samt yttrande över detaljplan för kv Gulin 1 m.fl.
Skribent, Rolf Andersson

Läs alla nyheter