• http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Alamedan-11a.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Reveljen-1996-w1-300x190.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2011/12/fgc-skylt.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/kaurlskroniten_bildspel_2012-1.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2017/11/Pärm-2017-2.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2019/12/Årsbok-2019.jpg
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Nyheter och händelser

Årsmötet 2020 ställs in!

Årsmötet 21 mars är inställt!
På grund av smittrisker och allmän oro har FGS;s styrelse beslutat ställa in det planerade årsmötet 21 mars.
Nytt datum för årsmöte bestäms senare beroende på då rådande förhållanden.
I enlighet med detta har också beslutats att alla närliggande aktiviteter ställs in;
      ∗ 21 mars – Årsmötet
      ∗ 1 april – Öppet hus i föreningslokalen
      ∗ 23  april – ”Gissa bilden”
      ∗ 1 maj – Reveljen med Öppet hus i föreningslokalen
      ∗ 6 maj – Öppet hus i föreningslokalen
För årets ”Vårresa med buss” uppdaterar vi efter hand informationen.
/Styrelsen, Föreningen Gamla Carlscrona

Årsmöte 2020

Årsmöte, Lördag 21 mars, kl 13,00 i Blekinge Museums hörsal.
 Stipendiaterna presenteras och presenterar sig själva.
Vi bjuder på underhållning, föredrag av Lasse Larsson och
förfriskningar, därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Välkomna!

Yttrande över Detaljplan för Posse 4 m.fl.

Föreningen Gamla Carlscrona som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande yttrande:
Skribent, Rolf Andersson

Wämöparkens kulturbyggnader förfaller…

Föreningens styrelse har i en insändare som visar på det pågående förfallet i Wämöparkens byggnader.
Skribent, Rolf Andersson 

Läs alla nyheter