• http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Alamedan-11a.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Reveljen-1996-w1-300x190.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2011/12/fgc-skylt.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/kaurlskroniten_bildspel_2012-1.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2017/11/Pärm-2017-2.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2019/12/Årsbok-2019.jpg
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Nyheter och händelser

FGC årsmöte 2021

Årsmötet flyttas, preliminärt till september 2021.
Styrelsens årsberättelse presenteras som vanligt i Kaulskroniten Nr 1-21 som skickas ut till alla medlemmar i början av mars.

Yttrande över ändring i detaljplan Skeppsbron 4 och 5

Föreningen Gamla Carlscrona som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande yttrande:
Skribent, Rolf Andersson

Årsmötet avklarat

Föreningen har i oktober genomfört ett ”coronasäkrat” försenat årsmöte i Konserthusets foajé.
Årsmötet valde då Britt Hillborg till ny ordförande efter avgående Rolf Andersson.
Vid efterföljande styrelsemöte med konstituering tillsattes funktionerna för övrig styrelse samt bemanning i de olika kommittéerna.
Den nya styrelsen med kommittéer kan du se under ”Om föreningen / Styrelsen”.

Inbjudan till Föreningen Gamla Carlscronas årsmöte 2020!

Under förutsättning att smittorisken för covid-19-pandemin inte tilltar, så kommer Föreningen Gamla Carlscrona att genomföra årsmötet 2020 enligt följande:
                Tid: Lördag 3 oktober kl. 16.00
                Plats: Konserthusets foajé, Stortorget i Karlskrona
Givetvis kommer alla Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer att följas varvid bl.a. följer, att även om lokalen är rymlig så begränsas antalet till max 50 deltagare. På agendan sedvanliga årsmötesförhandlingar med genomgång av verksamhetsberättelse, revisorernas rapport och förrättande av val till styrelse enligt valberedningens förslag.
Välkomna!

Läs alla nyheter