• http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Alamedan-11a.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Reveljen-1996-w1-300x190.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2011/12/fgc-skylt.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/kaurlskroniten_bildspel_2012-1.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2017/11/Pärm-2017-2.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2019/12/Årsbok-2019.jpg
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Nyheter och händelser

 

 

 

Gott Nytt år
2023 med FGC 

Yttrande över Stadsmiljöprogrammet – Strategi Karlskrona

Föreningen Gamla Carlscrona har tagit del av Stadsmiljöprogrammet – Strategi Karlskrona och framför härmed följande synpunkter på förslaget,
Skribent, Rolf Andersson

Yttrande över ändring av ”Detaljplan för Hogland 21”

Föreningen Gamla Carlscrona som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande yttrande:
Skribent, Rolf Andersson

Yttrande över ändring av ”Detaljplan för Gäddan 5” Saltö

Föreningen Gamla Carlscrona som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande yttrande:
Skribent, Rolf Andersson

Läs alla nyheter