• http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Alamedan-11a.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Reveljen-1996-w1-300x190.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2011/12/fgc-skylt.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/kaurlskroniten_bildspel_2012-1.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2015/11/Årsbok-2015-FGC-framsida.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2015/11/Årsbok-2015-FGC-baksida.jpg
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Nyheter och händelser

Planprogram för Lyckeby centrum

Föreningen Gamla Carlscrona som erhållit rubricerat planprogram på remiss, avger härmed följande yttrande
Skribent, Rolf Andersson

Detaljplan Björkholmen 25 m.fl.

Föreningen Gamla Carlscrona som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande yttrande
Skribent, Rolf Andersson

Detaljplan för Västra Nättraby

Föreningen Gamla Carlscrona har efter att tagit del av ”Detaljplan för västra Nättraby, lämnat yttrande  …
Skribent, Rolf Andersson

Insändare om Stortorget Karlskrona

Upprörda känslor kring förändring av Stortorget i Karlskrona har föranlett Föreningen Gamla Carlscrona att skriva en insändare riktad till Karlskrona kommun.
Skribent, Rolf Andersson

Läs alla nyheter