• http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Alamedan-11a.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Reveljen-1996-w1-300x190.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2011/12/fgc-skylt.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/kaurlskroniten_bildspel_2012-1.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2017/11/Pärm-2017-2.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2017/11/Pärm-2017-3.jpg
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Nyheter och händelser

Yttrande över detaljplan för Gäddan 3 m.fl, Saltö

Föreningen Gamla Carlscrona som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande yttrande:
Skribent, Rolf Andersson

Vår senaste bok ”Världsarvet Karlskrona”


Världsarvet Karlskrona
,
en bok i storformat, 180 sidor,  fyllda med fotografier tagna av Joakim K E Johansson och med kartor, text och design av Morten Ravnbø. 
   Tillsammans med texter och bilder är boken ett unikt praktverk som beskriver vad Karlskronas världsarv består av och hur det kom till.
Som medlem kan du köpa boken för 240 kr.
Boken säljs i föreningslokalen, vid sedvanligt öppethållande samt i webbutiken vilken alltid är öppen.

Yttrande över detaljplan för K-na 3:20, Rosenholms udde m.fl

Föreningen Gamla Carlscrona som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande yttrande:
Skribent, Rolf Andersson

Läs alla nyheter