• http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Alamedan-11a.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Reveljen-1996-w1-300x190.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2011/12/fgc-skylt.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/kaurlskroniten_bildspel_2012-1.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2016/12/Årsboken-2016-front2.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2016/12/årsbok-2016-sista-sida.jpg
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Nyheter och händelser

Yttrande över detaljplan kv Törnström 12

Föreningen Gamla Carlscrona, som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande yttrande för kv Törnström 12, Möllebacken
Skribent, Rolf Andersson

Yttrande över detaljplaner aktuella i Karlskrona

Föreningen Gamla Carlscrona har tagit del av, och avger härmed följande yttrande  över detaljplan för kv Lanternan 3, Hästö, yttrande över detaljplan för  kv Nordström 15 m.fl. samt yttrande över detaljplan för kv Gulin 1 m.fl.
Skribent, Rolf Andersson

Carl XI-statyn och Stortorget

Bevara grönytorna kring Carl XI-statyn!
Med anledning av de förändringar (ingrepp) som är planerade att genomföras på Stortorget under 2017 har FGC, med stöd av medlemmarna, fortsatt att uppvakta Karlskrona kommun, Länsstyrelsen, Blekinge Museum, Lokalpressen m.fl. Vi anser att grönytorna kring statyn har lika historiskt värde som själva statyn och att den skall bevaras i sin helhet!

Årsboken 2016

Föreningen Gamla Carlscronas årsbok 2016 är nu klar och presenteras enligt tradition 1:advent!
Boken finns att köpa på FGC:s kansli eller Web-shop till medlemspris samt, på Akademibokhandeln och Blekinge Museum.

Läs alla nyheter