• http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Alamedan-11a.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Reveljen-1996-w1-300x190.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2011/12/fgc-skylt.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/kaurlskroniten_bildspel_2012-1.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2017/11/Pärm-2017-2.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2019/12/Årsbok-2019.jpg
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Nyheter och händelser

Yttrande över Detaljplan för Posse 4 m.fl. (Tullgården/Pantarholmen)

Föreningen Gamla Carlscrona som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande yttrande:
Skribent, Rolf Andersson

Kaulskroniten 1-2021

Årets första nummer av Kaulskroniten är nu utskickad till våra medlemmar.
Saknar du den? Kontakta oss per mail info@fgc.nu.
Glöm inte heller att anmäla din e-post adress för att få vårt nyhetsblad!

FGC årsmöte 2021

Årsmötet flyttas, preliminärt till september 2021.
Styrelsens årsberättelse presenteras som vanligt i Kaulskroniten Nr 1-21 som skickas ut till alla medlemmar i början av mars.

Yttrande över ändring i detaljplan Skeppsbron 4 och 5

Föreningen Gamla Carlscrona som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande yttrande:
Skribent, Rolf Andersson

Läs alla nyheter