• http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Alamedan-11a.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Reveljen-1996-w1-300x190.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2011/12/fgc-skylt.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/kaurlskroniten_bildspel_2012-1.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2016/12/Årsboken-2016-front2.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2016/12/årsbok-2016-sista-sida.jpg
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Nyheter och händelser

Carl XI-statyn och Stortorget

Bevara grönytorna kring Carl XI-statyn!
Med anledning av de förändringar (ingrepp) som är planerade att genomföras på Stortorget under 2017 har FGC, med stöd av medlemmarna, fortsatt att uppvakta Karlskrona kommun, Länsstyrelsen, Blekinge Museum, Lokalpressen m.fl. Vi anser att grönytorna kring statyn har lika historiskt värde som själva statyn och att den skall bevaras i sin helhet!

Årsboken 2016

Föreningen Gamla Carlscronas årsbok 2016 är nu klar och presenteras enligt tradition 1:advent!
Boken finns att köpa på FGC:s kansli eller Web-shop till medlemspris samt, på Akademibokhandeln och Blekinge Museum.

Carl XI-statyn och Stortorget

Lyssna på Medborgarna!
Föreningen Gamla Carlscrona har, sedan frågan väcktes vid ett av kommunen arrangerat möte 2007, kraftigt protesterat mot förändringen att ersätta grönytan med sin blomsterprakt, med en s.k. ”monumental” stentrappa kring Karl XI-statyn på Stortorget i Karlskrona…
Skribent, Rolf Andersson

Detaljplan för Riksbankshuset

Föreningen Gamla Carlscrona som erhållit rubricerad ändring av detaljplan på remiss, avger härmed följande yttrande
Skribent, Rolf Andersson

Läs alla nyheter