• http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Alamedan-11a.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Reveljen-1996-w1-300x190.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2011/12/fgc-skylt.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/kaurlskroniten_bildspel_2012-1.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2015/11/Årsbok-2015-FGC-framsida.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2015/11/Årsbok-2015-FGC-baksida.jpg
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Nyheter och händelser

Detaljplan för Västra Nättraby

Föreningen Gamla Carlscrona har efter att tagit del av ”Detaljplan för västra Nättraby, lämnat yttrande  …
Skribent, Rolf Andersson

Insändare om Stortorget Karlskrona

Upprörda känslor kring förändring av Stortorget i Karlskrona har föranlett Föreningen Gamla Carlscrona att skriva en insändare riktad till Karlskrona kommun.
Skribent, Rolf Andersson

Yttrande över detaljplan för Krutviken

Föreningen Gamla Carlscrona har efter att tagit del av detaljplan för Krutviken, lämnat yttrande …
Skribent, Rolf Andersson

Yttrande över Program för Fördjupning av översiktsplan för Bastasjö

Föreningen Gamla Carlscrona har tagit del av ”Program för Fördjupning av översiktsplan för Bastasjö”, och avger härmed följande yttrande
Skribent, Rolf Andersson

Läs alla nyheter