• http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Alamedan-11a.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Reveljen-1996-w1-300x190.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2011/12/fgc-skylt.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/kaurlskroniten_bildspel_2012-1.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2017/11/Pärm-2017-2.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2019/12/Årsbok-2019.jpg
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Nyheter och händelser

Öppettider

Nya öppettider på FGC kansli!
Från och med 1 oktober 2023:

Första måndagen i månaden kl. 13,00 – 17,00
Tredje lördagen i månaden kl. 11,00 – 14,00
Juli månad samt röda dagar, är kansliet stängt
Övriga tider enligt överenskommelse.

Nytt postnummer till oss..

Vår adress har fått nytt postnummer fr.o.m 230306:
Föreningen Gamla Carlscrona
Alamedan 11 A
371 30 Karlskrona

Yttrande över Stadsmiljöprogrammet – Strategi Karlskrona

Föreningen Gamla Carlscrona har tagit del av Stadsmiljöprogrammet – Strategi Karlskrona och framför härmed följande synpunkter på förslaget,
Skribent, Rolf Andersson

Yttrande över ändring av ”Detaljplan för Hogland 21”

Föreningen Gamla Carlscrona som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande yttrande:
Skribent, Rolf Andersson

Läs alla nyheter