FGC:s aktiviteter 2020

Vid förhandsanmälan kan Ni anmäla under rubriken ”kontakt” eller tala in på vår
telefonsvarare 0455-10190.
Vi annonserar aktiviteterna till ”BLT Kalendern” och” SSD Idag”, i respektive
tidnings rapportering om dagsaktuella händelser.

Anmäl Dig i god tid!    Reservation för eventuella ändringar.

Vänligen observera
inställda aktiviteter för våren:

 Program för våren 2020


sidan uppdaterad 20-04-14


  Program för hösten 2020