En del av föreningen Gamla Carlscronas uppgift är att

vårda och bevara konstnärligt och kulturellt värdefulla minnen och samla bidrag till Karlskronas historia  för att i skrift och bild återge desamma.

I vår lokal har vi konst av lokala konstnärer som avbildat staden under olika tidsepoker.

Våra samlingar är uppdelade i fotoarkiv, filmarkiv och bibliotek.