Filmarkiv

I vårt filmarkiv har vi SF-filmer från 1900-talets början fram till dagens digitala klipp.
Det är otympligt att hantera gårdagens stora projektorer och filmkassetter.
Därför är de flesta konverterade till modernare format. Målsättningen är att allt så småningom skall finnas på dvd.

Vi har möjlighet att visa filmerna på storbild via projektor.

Föreningens Filmförteckning