Insändare om Stortorget Karlskrona


Upprörda känslor kring förändring av Stortorget i Karlskrona har föranlett Föreningen Gamla Carlscrona att skriva en insändare riktad till Karlskrona kommun.
Skribent, Rolf Andersson

4 svar till “Insändare om Stortorget Karlskrona”

 1. Tord och Gudrun Nelsson skriver:

  Bra och viktiga synpunkter. Vi instämmer helt i Rolf Anderssons och Gamla Karlskronas åsikter i ärendet.
  Är beslut verkligen taget och sover alla politiker? Finns det någon namnlista att skriva på?
  Vad är beräknad kostnad?
  Gör vad ni kan för att stoppa detta galna projekt!

 2. Gunilla Olsson skriver:

  Skulle önska att Föreningen upprättar en Protestlista mot Förändringen av Stortorget. Vi är säkert många som vill ha kvar de vackra blommorna!
  Med vänlig hälsning Gunilla Olsson

 3. Rolf Fridolf skriver:

  Det skulle vara intressant att, som Rolf A skriver, få veta vem och på vilka grunder beslutet fattats. Torget skulle bli mer likt de sterila och totalt opersonliga paradplatser men ser i vissa kommunistiska länder (bl.a. Nordkorea). Finns det någon som blir glad av att se sådant…?
  Det behövs inga sådana monument i Karlskrona!