Planprogram för Lyckeby centrum


Föreningen Gamla Carlscrona som erhållit rubricerat planprogram på remiss, avger härmed följande yttrande
Skribent, Rolf Andersson

3 svar till “Planprogram för Lyckeby centrum”

 1. Lars Erik Blomqvist skriver:

  Tycker inte att FGC tagit tillräcklig hänsyn vb båtfolkets intressen i ån. Den tilltänkta bron vid gamla åstugan bör flyttas uppströms (kungabryggan) alt nedströms (Åkröken) annars åsidosätter man den sk. tillgänglighetsprincipen om man skall hålla sig till nuvarande seglingsfria höjd typ Ringöbron.
  För Lyckeby Båtsällskap.

  • Hans skriver:

   Hej Lars Erik!
   Angående din insändare vars svar dröjt lite för länge…
   (blev av misstag sänd till LarsErik Enarsson), Ursäkta!

   Föreningen Gamla Carlscrona tillfrågas som remissinstans att lämna synpunkter främst avseende förändringar vilka påverkar kulturella byggnader och/eller miljö. I ett första skede när planprogrammet presenteras, ser vi främst till just de kulturella värden som kan komma att beröras. Denna fråga bereds av vår stadsmiljögrupp med ordf Rolf Andersson.
   Vad gäller placering och utformning av själva bron, får vi kanske anledning att återkomma till den när detaljplanen går ut på remiss.

   Föreningen Gamla Carlscrona
   eu/ Hans Ulveklint

   • Carl Carlsson skriver:

    Hej! Hans. Jag har lämnat in ett medborg-arförslag om att placera en gångbro ovanför fallet. Detta för att de flesta som kan tänkas använda bron slipper då den branta backen.
    Mvh Calle