Carl XI-statyn och Stortorget


Lyssna på Medborgarna!
Föreningen Gamla Carlscrona har, sedan frågan väcktes vid ett av kommunen arrangerat möte 2007, kraftigt protesterat mot förändringen att ersätta grönytan med sin blomsterprakt, med en s.k. ”monumental” stentrappa kring Karl XI-statyn på Stortorget i Karlskrona…
Skribent, Rolf Andersson

Ett svar till “Carl XI-statyn och Stortorget”

  1. Lars-Erik Enarsson skriver:

    Kan inte föreningen ordna en manifestation för grönytans bevarande. Vet inte om det hjälper, men värt ett försök.