Föreningen Gamla Carlscrona bildades 1945.

Idén till en hembygdsförening kom från konstnären Erik Langemark.
Han hade noterat rivningsraseriet i staden och börjat avbilda det ”gamla Karlskrona” tillsammans med konstnären Tore Nobling.
Ett vernissage av konstnärerna var upptakten till att bilda Föreningen Gamla Carlscrona, vars syfte fastställdes till;

  • att vårda och bevara historiskt, topografiskt, konstnärligt och kulturellt värdefulla minnen och särdrag i Karlskrona
  • att verka för att historiska och konstnärliga krav tillgodoses vid Karlskronas omdaning och utveckling
  • att samla bidrag till Karlskronas historia, samt att i skrift och bild återge desamma
  • att uppliva och levandegöra minnet av märkligare tilldragelser och personligheter ur Karlskronas historia
  • att bidraga till specialundersökningar från äldre skeden i Karlskronas historia, och redogöra för viktiga beslut och händelser inom Karlskrona under det senast förflutna året
  • att samla medlemmar och intresserade till information och upplysning om Karlskrona

 

Adresser till FGC:

Alamedan 11 A, 371 30  KARLSKRONA
Mailadress; info@fgc.nu
Webbadress: www.fgc.nu
Facebook: GamlaCarlscrona
Telefon. 0455-101 90 tel.svar
Org.nr 835000-3482
Bankgiro: 387-1068
Swish:  123 287 39 41