Skrivelser

Föreningen Gamla Carlscrona är engagerad i en rad frågor. Framför allt får vår Stadsmiljögrupp ofta anledning att yttra sig…

 

2022

Yttrande över:  Stadsmiljöprogrammet – Strategi Karlskrona   2022-04-04
Yttrande över:  Ändring av Detaljplan för Hogland 21    2022-03-14
Yttrande över:  Ändring av Detaljplan för Gäddan 5, S. Saltö  2022-03-14
Yttrande över:  Detaljplan för Von Gerdten 59 (Västerudd). 2022-01-11

2021

Yttrande över:  Del av detaljplan Mariedal 6:17  21-11-22
Yttrande över:  Detaljplan Grenadjären 57 m.fl. Gräsvik 21-09-30
Yttrande över:  Detaljplan Pollux 32 m.fl. 1.  2021-07-26
Yttrande över:  detaljplan för Humble 2 m.fl. efter samråd.  2021-07-26
Yttrande över:  Detaljplan för Torstäva 13:25 m.fl.  2021-07-26
Yttrande över:  Detaljplan för Rapphönan 1 m.fl. Saltö. 2021-04-21
Yttrande över: 
Detaljplan för Grenadjären 1 m.fl. Gräsvik.  2021-04-21
Yttrande över:  Detaljplan för Posse 4 m.fl. (Tullgården/Pantarholmen). 2021-03-22

2020

Yttrande över:  Ändring av detaljplan för Skeppsbron 4 och 5.  2020-11-20
Yttrande över:  Ändring av detaljplan för Humble 2 m.fl.  2020-07-30
Yttrande efter samråd: Detaljplan för Karlskrona 4:10, Kungsplan  2020-08-04
Yttrande över: Program till översiktsplan 2050,  2020-06-03
Yttrande över: Detaljplan för Posse 4 m.fl,   2020-02-27

2019

Yttrande över: Detaljplan för Karlskrona 4:10, Kungsplan.  2019-08-08
Yttrande över: Wämöparkens kulturbyggnader förfaller…,   2019-06-30
Yttrande över: Detaljplan för Barken 1 m.fl. Pantarholmen,  2019-06-06
Yttrande över: Skolan 2 m.fl. Lyckeby,   2019-03-21
Yttrande över: Program till Översiktsplan 2050, Karlskrona kommun,
2019-03-21
Yttrande över: Detaljplan för Axel 1 m. fl,   2019-02-21
Yttrande över: Yttrande över detaljplan för Rugen 53 m.fl,  2019-02-21
Yttrande över: Detaljplan för Karlskrona Gäddan 3 m.fl, Saltö  2019-01-23

2018

Yttrande över: Detaljplan för Karlskrona 3:20, Rosenholms udde m-fl 
2018-12-12
Yttrande över: Detaljplan för Mölletorp 6:13 m.fl. 2018-11-20
Yttrande över: Detaljplan för Ingenjören 13 Blå port  2018-07-09
Yttrande över: Detaljplan för Barken 1 m.fl.  2018-05-21

2017

Yttrande över: Detaljplan för Bonde 8, Karlskrona   2017-10-06
Skrivelse: Till Länsstyrelsen avseende Hoglands Park   2017-08-28
Yttrande över: Detaljplan för Lagerstråle 7 i Kalvhagen 2017-07-22
Yttrande över: Detaljplan för kv Törnström 12, Möllebacken 2017-04-11
Yttrande över: Detaljplan för kv Lanternan, Hästö 2017-03-23
Yttrande över: Detaljplan för kv Nordström 15 m.fl. 2017-03-23
Yttrande över: Detaljplan för kv Gulin 1 m.fl. 2017-0323
Skrivelse: Till Länsstyrelsen  Fortsatt dialog om Carl XI-statyn  2017-01-16 

2016

Yttrande från Blekinge Museum; Omgestaltning av Stortorget 2012-12-22
Skrivelse: Ett historiskt misstag   2016-12-22
Skrivelse: Till Länsstyrelsen  Car XI-statyn; kulturarv  2016-12-21
Skrivelse: Politiker lyssna Rädda kulturarvet  2016-12-07
Insändare: Carl-XI-statyn och Stortorget 2016-10-31
Yttrande över: Detaljplan för Riksbankshuset 2016-10-28
Yttrande över: Planprogram för Lyckeby centrum  2016-10-13
Yttrande över:
Detaljplan för  Björkholmen 25 m.fl.  2016-10-13
Yttrande över: Detaljplan för västra Nättraby 2016-05-09
Insändare: Upprörda känslor kring förändring av Stortorget i Karlskrona,  2016-05-03
Yttrande över: Detaljplan för Krutviken  2016-04-18
Yttrande över: Program för Fördjupning av översiktsplan för Bastasjö  2016-03-15

2015

Yttrande över: Detaljplan för Khilströmskaj m.m.   2015-12-17
Yttrande över: Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen – Karlskrona kommun
   2015-07-12
Yttrande över: Detaljplan för Frimuraren 8, friskolan Galären, Karlskrona
    2015-03-02

2014

Yttrande över: Detaljplan för POTTHOLMEN 1 m.fl., etapp 1   2014-12-10
Yttrande över: 
Ändring av detaljplan för LASARETTET    2014-12-10
Yttrande över: 
Detaljplan för Garvaren 23 m.fl. Pantarholmen   2014-08-15
Yttrande över: Detaljplan Pottholmen, etapp 1    2014-06-11
Yttrande över: Ändring av detaljplan för Sparre mm   2014-03-15

2013

Skrivelse till Försvarsmakten: Skrivelse till Försvarsmakten om FGC:s ståndpunkt  2013-12-07
Yttrande över: Detaljplan för Säljö udde 2013-11-18
Yttrande över: Planprogram för Mölletorp 6:13 m.fl.l 2013-07-05
Skrivelse: Yttrande över Fördjupning av översiktsplan för skärgården 2013-07-05
Yttrande över:   
Detaljplan för NORDSTJÄRNAN m.fl.  2013-07-05
Skrivelse, öppet brev, till kommunenÖppet brev angående 1700-tals magasinen 2013-04-27
Yttrande över: Detaljplan för Fängelse 4 2013-03-27
Skrivelse: Ang. Strandgårdsbyggnaderna 2013-03-18
Skrivelse: Ang. Staren 6, Karlskrona 2013-01-08

2012

Skrivelser: Ang. 1700-talsmagasinen i Kalvhagen, 2 2012-12-18
Skrivelser: Ang. 1700-talsmagasinen i Kalvhagen 2012-10-16.
Överklagande av beslut om byggnadsminnesförklaring av magasinen på fastigh. Gulin 1 i Karlskrona. 2012-10-02
Förslag till namngivning av den öppna platsen av Ronnebygatan/Borgmästaregatan, till Rådmansplan. 2012-09-10
Yttrande över: Program för fördjupning av översiktsplan för skärgården. 2012-09-06
Yttrande över: Detaljplan för Verkö 3:267 och del av Verkö 3:25, Karlskrona Kommun 2012-07-20
Yttrande över: Detaljplan för Nordstjärnan 32 m.fl. på Trossö, Karlskrona Kommun 2012-06-11
Öppet brev till BLM: Vad händer med Lars Petterstugan i Wämöparken 2012-05-08
Yttrande över: Detaljplan för Verkö 3:4 m.fl. Karlskrona kommun 2012-02-20
Yttrande över: Begäran om byggnadsminnesförklaring av Magasinen på Fastigheten Gulin 1,  Karlskrona kommun 2012-02-10

2011

Skrivelse till Länsstyrelsen/Kommunen: Ang. äldre bebyggelse inom Trossö, Karlskrona kommun 2011-12-07
Yttrande över: Ändring av detaljplan för WATTRANG 21 på Trossö. 2011-12-07
Yttrande över: Ändring av detaljplan för del av INGENJÖREN 7, Blå Port. 2011-11-08
Yttrande över: Detaljplan för del av DAHLBERG mm på Trossö. 2011-08-10
Yttrande över: Detaljplan för del av Skantze 7, Trossö. 2011-08-10
Yttrande över: Förslag till detaljplan för Magistraten 16 och del av K-na 4:43 på Trossö. 2011-07-31
Yttrande över: Detaljplan för del av DAHLBERG 45 m.fl. på Trossö. 2011-07-27
Skrivelse till Länsstyrelsen: Om Begäran om byggnadsminnesförklaring av Gamla Fängelset. 2011-03-04
Insändare: Riv inte Strandgårdsbyggnaderna 2011-01-13
Yttrande över: Program för detaljplan för POTTHOLMEN 1 m.fl. 2011-01-09.

 2010

Yttrande över: Förslag till flytt av magasinsbyggnader på fastigheten Gulin. 2010-07-06
Yttrande över: Detaljplan för Spårvägen 9 m.fl. Gräsvik, Karlskrona kommun. 2010-06-30
Yttrande över: Detaljplan för del av Stumholmen 2-22 m.fl, Marinmuseum Karlskrona. 2010-06-30
Yttrande över: förslag till Översiktsplan 2030, Karlskrona kommun. 2010-06-02
Yttrande över: Ändring av detaljplan för del av kvarteret Stuart på Trossö. 2010-04-22
Yttrande över: Detaljplan för del av Stumholmen 2-22 m.fl, Marinmuseum i Karlskrona. 2010-04-22
Yttrande över: detaljplan för Karlskrona 6-24, Stadsträdgården, i Karlskrona kommun. 2010-03-23
Yttrande över: Detaljplan för del av Skantze 7, Ronnebygatan 3, Karlskrona. 2010-02-20
Förfrågan från Kommunen: Förslag till Kvartersnamn för Skeppsbrokajen. 2010-01-12