FGC:s styrelse 2020

Ordinarie ledamöter

Britt Hillborg Ordförande 0455-27069  
Roland Carlsson v Ordförande  
Ingegerd Danielsson Sekreterare  
Hans Ulveklint Kassör 0708-284350
Sten A. Petersson Redaktör 0455-339427
Rune Olsson
Emma Anbrand 0455-15696
Ewa Anbrand
Birgitta Berthilsson

Suppleanter

Ingvar Svensson
Katarina Möller
Eva Lindqvist
Bengt Berthilsson

….och vad vi gör

Kansli Öppet första helgfria onsdagen i månaden 14.00-19.00
Stängt i juli och augusti.
Under pandemin är lokalen tillfälligt stängd men vi finns per e-post under info@fgc.nu
Hantering av In- och utgående post Ingegerd Danielsson
Redaktör för Kaulskroniten Sten A. Petersson
Vice redaktör Katarina Möller
Redaktionskommitté Britt Hillborg Sammankallande
Sten A Petersson
Katarina Möller
Rune Olsson
Lars-Olov Stenborg
Bokkommitté Hans Ulveklint Sammankallande
Eva Lindqvist
Roland Carlsson
Ingvar Svensson
Programkommitté Ewa Anbrand Sammankallande
Ingegerd Danielsson
Roland Carlsson
Katarina Möller
Birgitta Berthilssson
Gun Ekedahl
Kommitté för byggnads-
miljö- och stadsplanefrågor
Rolf Andersson  Sammankallande
Sten A. Petersson
Eva Lindqvist
Britt Hillborg
Emma Anbrand
Stipendiekommitté Emma Anbrand  Sammankallande
Göran Löfgren
Karin Bång Danielsson
Eva Thorell
Gun Ekedahl
Bild- dator- och webbansvar Sammankallande
Rune Olsson
Katarina Möller
Lars Olov Stenborg Facebook-ansvarig
  Hans Ulveklint Webbhantering
Arkivgrupp Ewa Anbrand  Sammankallande
Ingvar Svensson
Roland Carlsson
Ingegerd Danielsson
Bengt-Olof Berthilsson
Valberedning Bengt-Åke Ljungqvist  Sammankallande
Rolf Johansson
Birgitta Karlsson
Revisorer Helene Hansson  Sammankallande
Lennart Larsson
Revisorssuppleanter Ingrid Wijk-Arnoldsson
Ingeborg Green