FGC:s styrelse 2021

Ordinarie ledamöter

Britt Hillborg Ordförande 0455-27069  
Roland Carlsson v Ordförande  
Ingegerd Danielsson  
Hans Ulveklint Kassör 0708-284350
Sten A. Petersson Redaktör 0455-339427
Rune Olsson
Emma Anbrand 0455-15696
Ewa Anbrand
Birgitta Berthilsson

Suppleanter

Katarina Möller V Redaktör
Eva Lindqvist
Bengt Berthilsson
Morgan Petersson Sekreterare

….och vad vi gör

Kansli Öppet första helgfria onsdagen i månaden 14.00-19.00
Stängt i juli och augusti.
Under pandemin är lokalen tillfälligt stängd men vi finns per e-post under info@fgc.nu
Hantering av In- och utgående post Katarina Möller
Redaktör för Kaulskroniten Sten A. Petersson
Vice redaktör Katarina Möller
Redaktionskommitté Britt Hillborg Sammankallande
Sten A Petersson
Katarina Möller
Lars-Olov Stenborg
Morgan Petersson
Bokkommitté Vilande Sammankallande
Programkommitté Ewa Anbrand Sammankallande
Ingegerd Danielsson
Roland Carlsson
Katarina Möller
Birgitta Berthilssson
Kommitté för byggnads-
miljö- och stadsplanefrågor
Rolf Andersson  Sammankallande
Sten A. Petersson
Eva Lindqvist
Britt Hillborg
Emma Anbrand
Stipendiekommitté Emma Anbrand  Sammankallande
Göran Löfgren
Karin Bång Danielsson
Eva Thorell
Gun Ekedahl
Bildarkiv Rune Olsson
Katarina Möller
Dator- och webbansvar Hans Ulveklint Dator/Hemsida
Lars-Olov Stenborg Facebook
Arkivgrupp Ewa Anbrand  Sammankallande
Bengt-Olof Berthilsson
Roland Carlsson
Ingegerd Danielsson
Valberedning Bengt-Åke Ljungqvist  Sammankallande
Birgitta Karlsson
Vakant
Revisorer Helene Hansson  Sammankallande
Lennart Larsson
Revisorssuppleanter Britt-Mari Nilsson
Ingeborg Green