FGC:s styrelse 2017

Ordinarie ledamöter

Rolf Andersson Ordförande 0455-25632  
Göran Löfgren v Ordförande  
Hans Ulveklint Sekreterare 0708-284350  h.ulveklint@gmail.com
Rune Olsson Kassör 0455-300326
Sten A. Petersson Redaktör 0455-339427
Britt Hillborg 0455-27069
Emma Anbrand 0455-15696
Ewa Anbrand
Roland Carlsson

Suppleanter

Kerstin Claesson
Ingegerd Danielsson
Göran Mårtensson  0705-914038  goranhasto@hotmail.com
 Ingvar Svensson

….och vad vi gör

Kansli Öppet första onsdagen i månaden 14.00-19.00
Stängt i juli och augusti.
Redaktör för Kaulskroniten Sten A. Petersson
Bild- och datoransvar Göran Mårtensson  Sammankallande
Rune Olsson
Hans Ulveklint
Webbhantering Hans Ulveklint
Programkommitté Britt Hillborg  Sammankallande
Gun Ekedahl
Ewa Anbrand
Kerstin Claesson
Ingegerd Danielsson
Redaktion och bokkommitté Hans Ulveklint  Sammankallande
Rolf Andersson
Rune Olsson
Sten A. Petersson
Roland Carlsson
Göran Mårtensson
Kommitté för byggnads-
miljö- och stadsplanefrågor
Rolf Andersson  Sammankallande
Britt Hillborg
Emma Anbrand
Göran Löfgren
Roland Carlsson
Sten A. Petersson
Ingemar Fredriksson
Stipendiekommitté Emma Anbrand  Sammankallande
Göran Löfgren
Karin Bång Danielsson
Eva Thorell
Gun Ekedahl
Pressklipp Ingegerd Danielsson
Arkivgrupp Britt Hillborg  Sammankallande
Ingegerd Danielsson
Ewa Anbrand
Gun Ekedahl
Valberedning John Wijk  Sammankallande
Anita Trulsson
Vakant
Revisorer Helene Hansson  Sammankallande
Lennart Larsson
Revisorssuppleanter Ingrid Wijk-Arnoldsson
Ingeborg Green