FGC:s styrelse 2022

Ordinarie ledamöter

       
Britt Hillborg Ordförande 0708-209869          
  v Ordförande            
Morgan Petersson Sekreterare            
Hans Ulveklint Kassör 0708-284350          
Emma Anbrand   0708-111285          
Birgitta Berthilsson              
Lars-Göran Boström              
Rune Olsson              
Sten A. Petersson Redaktör 0455-339427          
 

Suppleanter

Katarina Möller V Redaktör            
Eva Lindqvist              
Bengt Berthilsson              
Ingegerd Danielsson Medlemsregister            
               

….och vad vi gör,

             
Kansli och föreningsslokal

Öppet måndagar 13.00-17.00
Stängt i juli och augusti

       
Hantering av In- och utgående post Morgan Petersson          
             
Redaktör för Kaulskroniten Sten A. Petersson          
Vice redaktör Katarina Möller          
             
Redaktionskommitté Britt Hillborg Sammankallande        
  Sten A Petersson          
  Katarina Möller          
  Lars-Olov Stenborg          
  Morgan Petersson          
             
Bokkommitté Hans Ulveklint Sammankallande        
             
Programkommitté Birgitta Berthilssson Sammankallande        
  Lars-Göran Boström          
  Katarina Möller          
             
             
             
Stadsmiljökommité Britt Hillborg  Sammankallande        
  Emma Anbrand          
  Lars-Göran Boström          
  Eva Lindqvist          
             
             
Stipendiekommitté Emma Anbrand  Sammankallande        
  Karin Bång Danielsson          
  Gun Ekedahl          
  Göran Löfgren          
  Eva Thorell          
             
Medlemsrekrytering Hans Ulveklint          
  Morgan Petersson          
  Ingegerd Danielsson          
             
Bildarkiv Rune Olsson          
  Katarina Möller          
             
Dator- och webbansvar Hans Ulveklint Hemsida        
  Paul Danielsson Facebook        
  Lars-Olov Stenborg Facebook        
             
Arkivgrupp Britt Hillborg  Sammankallande        
  Bengt-Olof Berthilsson          
  Ingegerd Danielsson          
             
             
Revisorer Helene Hansson  Sammankallande        
  Lennart Larsson          
Revisorssuppleanter Ingeborg Green          
  Britt-Mari Nilsson