FGC:s styrelse 2019

Ordinarie ledamöter

Rolf Andersson Ordförande 070 2311027  
Göran Löfgren v Ordförande  
Hans Ulveklint Sekreterare 0708-284350  h.ulveklint@gmail.com
Rune Olsson Kassör 0735110598
Sten A. Petersson Redaktör 0455-339427
Britt Hillborg 0455-27069
Emma Anbrand 0455-15696
Ewa Anbrand
Roland Carlsson

Suppleanter

Kerstin Claesson
Ingegerd Danielsson
Katarina Möller
 Ingvar Svensson

….och vad vi gör

Kansli Öppet första helgfria onsdagen i månaden 14.00-19.00
Stängt i juli och augusti.
 Hantering av In- och utgående post Ingegerd Danielsson
Redaktör för Kaulskroniten Sten A. Petersson
Vice redaktör Katarina Möller
Bild- och datoransvar Rune Olsson  Sammankallande
Lars Olov Stenborg Facebook-ansvarig
Katarina Möller
Webbhantering Hans Ulveklint
Programkommitté Britt Hillborg  Sammankallande
Ewa Anbrand
Roland Carlsson
Ingegerd Danielsson
Gun Ekedahl
Redaktionskommitté Rolf Andersson  Sammankallande
Katarina Möller
Rune Olsson
Sten A. Petersson
Bokkommitté Rolf Andersson Sammankallande
Roland Carlsson
Ingemar Fredriksson
Katarina Möller
Rune Olsson
Lars Olov Stenborg
Kommitté för byggnads-
miljö- och stadsplanefrågor
Rolf Andersson  Sammankallande
Emma Anbrand
Roland Carlsson
Britt Hillborg
Sten A. Petersson
Ingemar Fredriksson
Stipendiekommitté Emma Anbrand  Sammankallande
Karin Bång Danielsson
Gun Ekedahl
Göran Löfgren
Eva Thorell
Arkivgrupp Britt Hillborg  Sammankallande
Ewa Anbrand
Roland Carlsson
Ingegerd Danielsson
Gun Ekedahl
Valberedning John Wijk  Sammankallande
Bengt-Åke Ljungqvist
Birgitta Berthilsson
Revisorer Helene Hansson  Sammankallande
Lennart Larsson
Revisorssuppleanter Ingrid Wijk-Arnoldsson
Ingeborg Green