FGC:s styrelse 2023

 

Ordinarie ledamöter

  Lars-Göran Boström Ordförande 0708-209869  
  Britt Hillborg v Ordförande    
    Sekreterare    
  Hans Ulveklint Kassör 0708-284350  
  Emma Anbrand      
  Birgitta Berthilsson      
  Katarina Möller v Redaktör    
  Eva Lindqvist v Kassör    
  Sten A. Petersson Redaktör 0455-339427  
  Michael Bjerregaard Jensen      
   

 

Suppleanter

  Bengt Berthilsson      
  Björn Svensson      
  Eva Mahs      
  Håkan Karlsson      
         

 

….och vad vi gör,

     
  Kansli och föreningslokal

Öppet måndagar 13.00-17.00
Stängt i juli och augusti

  Hantering av In- och utgående post Katarina Möller  
       
  Redaktör för Kaulskroniten Sten A. Petersson  
  Vice redaktör Katarina Möller  
       
  Redaktionskommitté Britt Hillborg Sammankallande
    Sten A Petersson  
    Katarina Möller  
    Lars-Olov Stenborg  
       
  Bokkommitté Lars-Göran Boström Sammankallande
    Eva Lindqvist  
    Katarina Möller  
       
  Stadsmiljökommité Lars-Göran Boström  Sammankallande
    Emma Anbrand  
    Britt Hillborg  
    Björn Svensson  
    Olof Färnström  
    Valdemar Skantze  
       
  Stipendiekommitté Emma Anbrand  Sammankallande
    Karin Bång Danielsson  
    Gun Ekedahl  
    Göran Löfgren  
    Kristina Fagerlund  
       
  Bildarkiv Rune Olsson Sammankallande
    Bengt Berthilsson  
       
  Dator- och webbansvar Hans Ulveklint Hemsida
    Paul Danielsson Facebook
    Lars-Olov Stenborg Facebook
       
  Arkivgrupp Katarina Möller Sammankallande
    Britt Hillborg  
       
  Revisorer Helene Hansson  Sammankallande
    Lennart Larsson  
  Revisorssuppleanter Britt-Mari Nilsson