• http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Alamedan-11a.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/Reveljen-1996-w1-300x190.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2011/12/fgc-skylt.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2012/04/kaurlskroniten_bildspel_2012-1.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2017/11/Pärm-2017-2.jpg
 • http://www.fgc.nu/site/wp-content/uploads/2019/12/Årsbok-2019.jpg
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Nyheter och händelser

Detaljplan för Grenadjären 57 m.fl. Gräsvik

Föreningen Gamla Carlscrona som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande yttrande:
Skribent, Rolf Andersson

Årsmöte!

Årsmöte, lördag 30 Oktober 2021
i Sparresalen,
Östra Prinsgatan 4.

Föreningen kallar/inbjuder härmed till sitt försenade årsmöte i Sparresalen.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt förslag till höjd medlemsavgift, ändring och förtydligande av föreningens stadgar. Pga. rådande pandemiläge blir det endast årsmötesförhandlingar och ingen stipendieutdelning.
Verksamhetsberättelsen för 2020 hittar du i Kaulskroniten nr 1/2021 och här på sidan under rubriken ”Om föreningen – Årsrapporter”.
Välkommen!
Styrelsen

Yttrande över Detaljplan för Pollux 32 m.fl. 1

Föreningen Gamla Carlscrona som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande yttrande:
Skribent, Rolf Andersson

Yttrande över Detaljplan för Humble 2 m.fl. efter samråd

Föreningen Gamla Carlscrona som erhållit rubricerad detaljplan på remiss, avger härmed följande yttrande:
Skribent, Rolf Andersson

Läs alla nyheter