Veckans bild

Veckans bild V-04


Kungsbron ca 1910
Vid kaj närmast ett av lotverkets tjänstefartyg,
ånglustyachten Fujiyama.  På redden skeppsgossebrigg
och två pansarbåtar