Veckans bild

Veckans bild v32

Uppställning på exercisplan, Kasern Sparre.
I bildens mitt, Marinens musikkår.

Veckans bild v25

Hotell- och Restaurang Storkällaren, Borgmästaregatan 1930-talet

Veckans bild v24

Fontänen Borgmästaregatan-Ronnebygatan 1863-1934 – Numera Rådmansplatsen