Information till Föreningen Gamla Carlscronas medlemmar

Med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) startat (maj 2018),  vill vi informera om hur vi behandlar era personuppgifter med anledning av ert medlemskap i Föreningen Gamla Carlscrona.
Som en förutsättning för att ni ska kunna vara medlemmar behöver vi registrera i första hand ditt namn, din bostadsadress, födelsedata, ditt telefonnummer samt din e-postadress.
Dessa uppgifterna behövs för att FGC skall kunna administrera inbetalning av årsavgifter och distribuera förenings-tidningen samt vid försäljning av årsböcker.

För att skydda dina personliga uppgifter har endast kassören, som också är medlemsregister-ansvarig, samt sekreteraren tillgång till föreningsregistret där uppgifterna lagras.
FGC lämnar aldrig ut några medlemsuppgifter till externa parter, inte heller besvarar vi frågor om medlemskap finns från någon annan än medlemmen själv.
Ni har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om hur vi behandlar era personuppgifter.
Ni kan också begära att personuppgifter rättas eller raderas.

När ett medlemskap upphör, raderas alla uppgifter, detta görs också om inte medlems-avgiften betalats det senaste året.

Har ni frågor som rör era personuppgifter kontaktar ni;
Ingegerd Danielsson
Telefon: 070-7914370
E-post: info@fgc.nu

FGCs Kassör
Hans Ulveklint
Telefon: 070-8284350
E-post: info@fgc.nu