Carl XI-statyn och Stortorget

Bevara grönytorna kring Carl XI-statyn!
Med anledning av de förändringar (ingrepp) som är planerade att genomföras på Stortorget under 2017 har FGC, med stöd av medlemmarna, fortsatt att uppvakta Karlskrona kommun, Länsstyrelsen, Blekinge Museum, Lokalpressen m.fl. Vi anser att grönytorna kring statyn har lika historiskt värde som själva statyn och att den skall bevaras i sin helhet!
Du kan här ta del av skrivelser från och till FGC

2017
Svar från: Länsstyrelsen  2017-01-18
Skrivelse:
Till Länsstyrelsen  Fortsatt dialog om Carl XI-statyn  2017-01-16
Svar från: Länsstyrelsen  2017-01-12

2016
Yttrande från Blekinge Museum; Omgestaltning av Stortorget 2012-12-22
Skrivelse:
Ett historiskt misstag   2016-12-22
Skrivelse:
Till Länsstyrelsen  Car XI-statyn, ett kulturarv  2016-12-21
Skrivelse:
Politiker lyssna Rädda kulturarvet  2016-12-07
Insändare: 
Carl-XI-statyn och Stortorget 2016-10-31
Insändare: Upprörda känslor kring förändring av Stortorget i Karlskrona 2016-05-03